Studia II stopnia - magisterskie


  • Europejskie prawo bankowe - na zaliczenie trzeba napisać referat na jeden z tych tematów
  • Organizacje międzynarodowe - osoby chętne do zaliczenia na ocenę wyższą niż 3 będą musiały odpowiedzieć osobiście lub napisać krótką pracę na jeden z tych tematów
  • Uczelnia informuje, że obrony prac będą odbywały się w terminach: 16.06.2015-18.07.2015. Komplet dokumentów należy złożyć w dziekanacie 2 tygodnie przed obroną. Osoby, które chcą przenieść obronę na wrzesień muszą złożyć podanie do Dziekana (druk dostępny na stronie WSEI).
  • Zgodnie z decyzją władz uczelni prace dyplomowe (magisterskie), ktore będa bronione w 2015 r. nie muszą zawierać streszczenia i tytułu w języku angielskim.
  • Zmieniły się warunki przystąpienia do obrony pracy mgr oraz wymogi dotyczące samej pracy. Wszystkie informacje znajdziecie w Dokumentach

Shoutbox

SZUKAJ NA STRONIE
TERMINY ZJAZDÓW

  1. 20-22 lutego
  2. 21-22 marca
  3. 24-26 kwietnia
  4. 29-31 maja