Studia II stopnia - magisterskie


  • Zgodnie z decyzją władz uczelni prace dyplomowe (magisterskie), ktore będa bronione w 2015 r. nie muszą zawierać streszczenia i tytułu w języku angielskim.
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi - w materiałach macie prawidłowe odpowiedzi ze wszystkich dotychczasowych testów
  • Zmieniły się warunki przystąpienia do obrony pracy mgr oraz wymogi dotyczące samej pracy. Wszystkie informacje znajdziecie w Dokumentach

Shoutbox

SZUKAJ NA STRONIE
TERMINY ZJAZDÓW

  1. 20-22 lutego
  2. 21-22 marca
  3. 24-26 kwietnia
  4. 29-31 maja