Studia II stopnia - magisterskie


  • Studenci, którzy opłacili już czesne za cały semestr zimowy mogą odebrać karty egzaminacyjne na sesję zimową.
  • Przyznano stypendia. Listy studentów, którym przyznane zostało stypendium znajdują się na stronie uczelni pod tym linkiem

Shoutbox

SZUKAJ NA STRONIE
TERMINY ZJAZDÓW

  1. 3-5 października
  2. 7-9 listopada
  3. 5-7 grudnia
  4. 9-11 stycznia